Interessante kredietvoorwaarden? naar nieuws overzicht

04 Maart 2017

 De mogelijkheid met een jaarlijkse aanpasbaarheid is daarentegen bijna volledig uit de gratie gevallen. Belfius biedt ze zelfs tijdelijk niet meer aan. Is dit terecht of niet?

 www.spaargids.be zet enkele elementen op een rijtje die u helpen om de keuze te maken.

Bij BNP Paribas Fortis staat een krediet met vaste rente momenteel in de etalage tegen 3,85%. Voor een lening van 140.000 euro – zowat het gemiddeld gevraagde bedrag voor de aankoop van een woning – op 20 jaar geeft dat een maandelijkse afbetaling van 832,23 euro.

Wie bij dezelfde instelling kiest voor een krediet met variabele rente, waarbij de intrestvoet elk jaar kan worden aangepast aan de algemene evolutie van het rentepeil, krijgt momenteel een tarief van 3,50% aangeboden. Dat komt overeen met een maandbedrag van 807,92 euro, althans voor het eerste jaar.

Voor de eerste lening betaalt de kredietnemer over de hele looptijd van het krediet in totaal 59.735,20 euro aan intresten. Voor die tweede lening is het bedrag per definitie ongekend. Het zal afhangen van de evolutie van de rentevoeten en de eventuele aanpassingen. Mocht de rente niettemin de hele periode onveranderd blijven, dan zou de factuur op 53.900,80 euro uitkomen. Anders gezegd: wie kiest voor een krediet met variabele rente heeft een buffer van 5.834,40 euro vooraleer hij duurder af is dan met een krediet met vaste rente.

Wie opteert voor een krediet met variabele rente wordt bovendien een beetje geholpen door de wetgever. In het tweede jaar van de lening mag de rentevoet met maximaal 1% stijgen tegenover de oorspronkelijke rentevoet. In het derde jaar bedraagt de stijging maximaal 2% in vergelijking met die startrentevoet. Pas vanaf het vierde jaar kunnen grotere schommelingen optreden.

Bovendien ligt de zwaarste periode voor de afbetaling van een lening in de eerste jaren. Duizend euro nu afbetalen weegt veel zwaarder door dan de duizend euro die men over vijftien of twintig jaar zal afbetalen. Door de muntontwaarding worden toekomstige betalingen immers minder zwaar.

Ten slotte nog dit: de rentevoet mag tijdens de looptijd van de lening maximaal verdubbelen. Wie vandaag een lening met een variabele rente van 3,50% afsluit, zal die in de loop van de lening hoogstens zien stijgen tot 7,00%.

 

bron : De Standaard

Delen op

Uw eigendom ook verkopen? Contacteer ons